Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

Category Archives: Dret de sufragi

DRET A VOT

El passat dia 7 de novembre, el Ple del Congrés dels Diputats va prendre en consideració l’admissió a tràmit de la Proposició de Llei de la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i garantir així el dret a vot a totes les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o deterioració cognitiva. Aquesta […]

DRET A VOTAR

La conselleria de Justícia de la Generalitat presentarà, al mes de febrer, una esmena al Parlament per reformar el Codi Civil de Catalunya i aconseguir que els jutges es pronunciïn expressament sobre la facultat d’exercir el dret a vot en cada cas d’incapacitació que dictaminin. En l’actualitat, hi ha 4.000 persones a Catalunya, segons el […]

DRET AL SUFRAGI

Les persones amb discapacitat intel•lectual tenen molts impediments a l’hora de poder participar en la vida política.   Segons les dades contemplades pel Síndic de Greuges, 4.000 persones majors d’edat no poden exercir el dret de sufragi a Catalunya, a causa de la sentència d’incapacitació que limita la seva capacitat jurídica.   A l’Estat espanyol, s’estima […]

Reivindiquem el dret de vot

Segons la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada l’any 2007 per Espanya, les persones amb discapacitat tenen dret de sufragi en igualtat de condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes. El dret de sufragi, poder votar en unes eleccions i tenir una vida activa en l’àmbit polític, és […]