Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

TRANSPARÈNCIA

Som – Fundació desenvolupa la seva activitat amb eficàcia, responsabilitat i amb el compromís d’oferir el servei més òptim a les persones amb discapacitat intel·lectual a les quals dóna suport.

L’entitat gestiona els recursos de forma eficient i transparent, facilitant la informació als òrgans pertinents per tal que la societat pugui tenir plena garantia de la tasca realitzada.

En els següents apartats es facilita l’accés als documents relacionats amb la informació organitzativa, econòmica i pressupostària de Som – Fundació.

Informació organitzativa

→ Activitats de l’entitat

→ Patronat

→ Organigrama de l’entitat

→ Dades de contacte

 

Informació econòmica i pressupostària

→ Pressupost de l’any en curs

→ Subvencions públiques concedides de l’any en curs

→ Comptes anuals

→ Informe d’Auditoria

→ Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

 

Programa de prevenció de delictes

→ Codi de conducta

Calidad Plena Inclusión ISO 9001