Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

TRANSPARÈNCIA

Som – Fundació desenvolupa la seva activitat amb eficàcia, responsabilitat i amb el compromís d’oferir el servei més òptim a les persones amb discapacitat intel·lectual a les quals dóna suport.

L’entitat gestiona els recursos de forma eficient i transparent, facilitant la informació als òrgans pertinents per tal que la societat pugui tenir plena garantia de la tasca realitzada.

En els següents apartats es facilita l’accés als documents relacionats amb la informació organitzativa, econòmica i pressupostària de Som – Fundació.

Informació organitzativa

 Activitats de l’entitat

Patronat

Organigrama de l’entitat

Dades de contacte

 

Informació econòmica i pressupostària

Pressupost de l’any en curs

Subvencions públiques concedides de l’any en curs

 Comptes anuals

 Informe d’Auditoria

 Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat