Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

COL·LABORA-HI

La teva aportació a Som – Fundació es deduïble a la teva declaració de la renda. A continuació, et mostrem com s’han incrementat els tipus de deducció en 2016

PERSONES FÍSIQUES EXERCICI 2015 EXERCICI 2016
Primers 150€ anuals 50% 75%
Resta d’import 27,5% 30%
Donacions a la mateixa entitat durant com a mínim 3 anys 32,5% 35%
Límit deducció base liquidable 10% 10%
PERSONES JURÍDIQUES EXERCICI 2015 EXERCICI 2016
Donacions en general 50% 75%
Donacions a la mateixa entitat durant com a mínim 3 anys 37,5% 40%
Límit deducció base liquidable 10% 10%Si vius en una comunitat autònoma subjecte a un règim foral particular, les deduccions aplicables poden ser diferents.

Per poder informar a l’agència tributaria de l’import de les teves aportacions es imprescindible que ens facilitis el teu DNI o NIF

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad