Política de protecció de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades
Som – Fundació recull, tracta i protegeix
les teves dades personals

Som – Fundació assegura sempre
la privacitat de les persones usuàries.
Som – Fundació guarda
totes les dades personals
tal com regula el Reglament General
de Protecció de Dades.
Només recollirà les dades necessàries.

 1. Responsable de la utilització de les dades
  La persona responsable de la utilització de les dades
  és SOM – FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA TUTELAR.
  L’adreça de l’entitat
  és carrer Sant Fructuós número 12 baixos
  de Barcelona.
  Codi postal 08004.
  Codi d’Identificació Fiscal de l’empresa: G58371907.
  Telèfon: 93 298 03 01.
  FAX: 93 298 01 12.
  Adreça electrònica: informacio@somfundacio.org.
  Responsable de protecció de dades: Albert Rodríguez Fernàndez.
  Persona de contacte en el Departament de Protecció de Dades: protecciodades@somfundacio.org

Privacitat:
Intimitat o part
de la vida
que protegim
dels altres.

Reglament General
de Protecció de Dades:
Normes sobre la protecció
de les persones,
de com s’utilitzen
les seves dades personals
i de la circulació lliure
d’aquesta informació.

 1. Objectiu, legitimació i conservació de les dades
  1. Objectiu
   Quan les teves dades personals
   siguin recollides a través dels formularis
   que hi ha a la pàgina d’internet de l’entitat
   serà necessari que omplis les dades marcades amb un asterisc (*)
   per tal que puguem encarregar-nos de resoldre la teva petició.
   Si no es facilita tota la informació,
   Som – Fundació no podrà fer
   el que es demana.
   Les dades que no porten asterisc
   es poden incloure de manera voluntària
   perquè no són obligatòries.
   Les dades que ens dones a través de la pàgina web
   s’utilitzen per:

Legitimació:
Que compleix amb la llei

 • Contactar amb els diferents departaments de Som – Fundació:
  Comunicació, Planificació de futur i Voluntariat,
  i també amb els Serveis Jurídics o de Direcció.
  Resoldre queixes, denúncies i reclamacions.
 • Contactar i donar resposta
  sobre peticions fetes
  en relació amb els serveis de Som – Fundació.

Reclamació:
Presentar una queixa
quan una persona
no està contenta
amb el funcionament
d’un servei o producte.

 • Butlletí digital.
  Les novetats i informació d’interès
  sobre Som – Fundació
  s’envien per correu electrònic.
 • Informació per vendre o donar a conèixer productes,
  entitats o activitats.
 • Informació que s’envia per correu electrònic
  sobre Som – Fundació
  a les persones que ho demanen.
  Si ja no es vol rebre aquesta informació,
  s’ha d’enviar un correu a protecciodades@somfundacio.org
  demanant que Som – Fundació
  deixi d’enviar aquesta informació.

Butlletí digital:
Publicació que té lloc
cada cert període
de temps i que tracta
sobre un tema concret.
Els butlletins digitals
acostumen a enviar-se
per correu electrònic

 • Estadística
  Som – Fundació envia correus electrònics
  per fer estudis i recollir informació
  per valorar l’èxit de les campanyes.
  En els formularis de la pàgina web
  es recull informació
  per  saber com la persona usuària ha conegut el servei.
  Totes aquestes dades només les utilitza Som – Fundació.

Estadística: Part
de les matemàtiques
que s’encarrega de l’estudi d’una característica
de la població.
Recull dades,
les organitza en taules
o gràfics i després
fa conclusions
sobre aquesta població.

  1. Legitimació
   A tots els formularis apareix una opció
   on la persona dona permís a Som – Fundació
   per a utilitzar les dades.
   En qualsevol moment,
   la persona usuària pot decidir retirar el permís.
   Al punt número 5
   expliquem com es pot fer.
  2. Temps que es guarden les dades
   Les dades que ens dona la persona usuària
   es guarden mentre duri el servei que ens demana.
   Quan les dades ja no són necessàries,
   queden a disposició de les autoritats
   el temps que marca la llei.
   Després són eliminades.
 1. Qui pot rebre aquestes dades?
  Les dades que les persones ens donen
  no s’envien a altres persones ni empreses.
  Només les autoritats que tenen permís per llei
  poden tenir accés a aquestes dades.
  Tampoc s’envien dades a cap altre país
  o organització internacional.

Legitimació:
Que compleix amb la llei

 1. Ús dels seus drets
  Drets de protecció de dades que pot exercir
  enviant un escrit a l’adreça:
  Som – Fundació Catalana Tutelar,
  Carrer Sant Fructuós número 12, baixos
  08004 de Barcelona.
  La carta ha d’anar dirigida
  a la persona responsable de Protecció de Dades.
  També es pot fer per correu electrònic
  a l’adreça protecciodades@somfundacio.org.
  És important que la seva sol·licitud,
  sigui per escrit o per correu electrònic,
  vagi acompanyada d’una còpia del Document Nacional d’Identitat (DNI)
  o qualsevol altre document que serveix per identificar-lo.
  4.1. Dret a accedir a les dades
  Pot demanar si Som – Fundació
  està fent un bon ús de les seves dades personals.
  També pot demanar la següent informació:
  • Amb quin objectiu s’utilitzen les seves dades.
  • Tipus de dades personals.
  • Persones o organitzacions
  a qui es comuniquen les seves dades personals.
  • Si és possible, el temps que Som – Fundació
  guarda les seves dades personals.
  4.2. Dret a modificar les dades
  La persona usuària pot demanar que canviïn
  les dades personals que no siguin correctes.
  També pot demanar que s’afegeixi nova informació.
  4.3. Dret a eliminar les dades
  Pot demanar que eliminin les seves dades personals.
  Som – Fundació elimina les dades de les persones usuàries
  en els següents casos:
  • La feina o el servei
  pel qual es van demanar les dades ja ha acabat.
  Per tant, les dades ja no són necessàries.
  • La persona usuària retira el consentiment.
  • La persona usuària fa ús del seu dret
  a estar en contra de la utilització de les dades.
  • Les dades personals s’han utilitzat
  en contra del que diu la llei.
  • Les dades personals han d’eliminar-se
  per complir amb una obligació legal.
  • Les dades s’han obtingut per a oferir algun servei.

Les dades no s’eliminaran quan siguin necessàries
per alguna de les següents raons:
• Permeten fer ús del dret
a la llibertat d’expressió i informació.
• Compleixen una llei.
• Són d’interès per la salut pública.
• Serveixen per a fer estudis o investigacions científiques.
• La persona usuària està fent una reclamació.

4.4. Dret de limitació de les dades

Es pot demanar que es redueixi la utilització
de les dades en els següents casos:

• Mentre Som – Fundació comprovi les dades
quan l’usuari cregui que no són correctes.
• El tractament de les dades és legal
però es demana que es limiti el seu ús.
• Som – Fundació no necessita les dades
però la persona usuària sí
per fer reclamacions.
• Quan la persona usuària demana
que no s’utilitzin més les seves dades
mentre Som – Fundació comprova que és legal
la petició feta.

4.5. Dret a estar a en contra
que Som – Fundació utilitzi les seves dades
Som – Fundació deixa d’utilitzar
les dades de les persones usuàries
per alguns serveis concrets quan es demana.
Si aquesta petició està justificada,
Som – Fundació deixa d’utilitzar les dades personals
per a realitzar aquests serveis.

4.6. Dret a tenir accés a les seves dades
Totes les persones usuàries tenen dret
a rebre les dades personals que hagin donat a Som – Fundació.

5. Possibilitat d’anul·lar el permís per utilitzar les dades
Som – Fundació deixarà d’utilitzar les seves dades
si ens ho demana.
Pot enviar una carta per escrit
o un missatge per correu electrònic.
Si vol enviar una carta per escrit,
l’adreça és Som – Fundació Catalana Tutelar,
Carrer Sant Fructuós, número 12 de 08004 Barcelona.
Ha d’anar dirigida a responsable de protecció de dades.
També pot enviar un correu electrònic
a protecciodades@somfundacio.org.

6. Dades vertaderes, exactes i completes
Les dades personals
que la persona usuària ha de donar han de ser:
• Vertaderes. Que no siguin falses.
• Completes. Que no hi falti res.
• Actualitzades.
Per exemple,
si la persona usuària canvia d’adreça,
informar-ho a Som – Fundació
perquè canviïn les dades.
Si la persona usuària entra en un enllaç d’internet
i dona les dades a altres persones o empreses,
Som – Fundació no s’encarrega
de l’ús de les dades que fan aquestes persones
o empreses.

La llei de protecció de dades pot canviar.
Si ha de signar qualsevol document,
és important tornar a llegir la Política de Protecció de Dades.

7. Seguretat de les dades personals
Som – Fundació posa les mesures necessàries
per assegurar que les dades personals
que ens donen les persones usuàries del centre
estan segures:
• No es pot fer cap canvi
sense l’autorització de la persona propietària de les dades.
• Disposem de la seguretat perquè les dades no es perdin.
• No es dona accés a les dades a persones
que no estiguin autoritzades.

8. Reclamacions
Si la persona usuària creu
que s’està fent una mala utilització de les seves dades personals
pot contactar amb l’autoritat de protecció de dades.
Pot escriure una carta a l’Autoritat Catalana de protecció de dades
a la següent adreça:
carrer Rosselló número 214, Escala. A, 1r 1a,
codi postal 08008
de Barcelona.
També ens pot escriure un correu electrònic
a l’adreça
protecciodades@somfundacio.org

Protecció a Internet
No es pot utilitzar res relacionat amb Som – Fundació
des d’una altra pàgina web
sense avisar primer.
No es pot utilitzar el disseny ni les imatges de Som – Fundació sense permís.
Si alguna persona ho fa, és responsable dels seus actes.
Som – Fundació pot fer canvis a la seva pàgina web en qualsevol moment.
Som – Fundació no és responsable
del que publiquen altres pàgines web.
Tota la informació
a la qual accedeixen les persones usuàries
a través d’enllaços d’Internet
ho fan sota la seva responsabilitat personal.
La persona usuària que utilitza
la web de Som – Fundació
ha d’estar d’acord
amb el que s’explica en aquest document.

Reclamació:
Presentar una queixa
quan una persona
no està contenta
amb el funcionament
d’un servei o producte.