Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

Canal de Denúncia

Comunicació interna i externa


El Canal de Denúncia és una via de comunicació que està a disposició dels Professionals de l’entitat i de terceres persones relacionades amb l’entitat (persones usuàries, clients, famílies, persones voluntàries, proveïdors, col·laboradors, donants, Patrocinadors, altres entitats del sector, funcionaris o autoritats).

 

Objectiu

El Canal té l’objectiu de resoldre dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta i el de rebre comunicacions d’infraccions (o de risc de que hi hagi infraccions) legals o del Codi de conducta per tal de comprovar els fets i adoptar les mesures oportunes.

 

Funcionament

El Canal de Denúncia està gestionat pel Responsable de Compliment Normatiu amb el suport de professionals externs. Correspon a aquests la tramitació i resolució dels dubtes ètics o legals i les denúncies.

Les persones que tinguin interès en resoldre els dubtes sobre la correcció legal o ètica d’una conducta que hagin detectat poden adreçar-se a: compliancepenal@somfundacio.org indicant:

→  Nom i cognoms
→  Telèfon de contacte
→  Descripció dels fets o dubtes que vulgui resoldre
→  Pot adjuntar un document si ho estima convenient

El Responsable de Compliment Normatiu assegurarà que totes les denúncies rebudes s’analitzin de manera independent i confidencial.  Així mateix, garantirà la confidencialitat de la identitat de la persona que la planteja i del denunciat o denunciats, informant tan sols les persones estrictament necessàries en el procés.

 

Codi-etic

 

 

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad