Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

COL·LABORACIÓ DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

 

Acompanyam

El programa Acompanya’m pretén assegurar l’acompanyament a totes les visites mèdiques, proves, ingressos… de les persones usuàries que així ho requereixin, per garantir un bon seguiment de la seva salut i la correcta presa de la seva medicació, oferint-los l’ajuda necessària perquè reconeguin i aprenguin a defensar el seu dret a rebre una assistència sanitària adequada. L’Obra Social de la Caixa col·labora amb aquest programa i contribueix a fomentar el benestar de les persones amb discapacitat a les quals donem suport.

És important assenyalar que en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual hi ha persones que tenen un baix nivell de comprensió, un dèficit cognitiu, manca d’autonomia o qualsevol altra causa que les impedeix aconseguir un correcte seguiment de la seva salut. És per aquesta raó, que la fundació vol assegurar que disposin del suport adequat per garantir la cobertura i el seguiment de la seva salut.

Amb el projecte Acompanya’m es garanteix:

  • Assistència a una visita o prova mèdica
  • Tracte personalitzat
  • Suport en ingressos hospitalari i/o períodes de convalescència
  • Informació accessible sobre l’estat de la salut
  • Seguiment del tractament i de l’estat de salut
  • Augment de la participació de la persona i, com a conseqüència, millora de la seva autonomia

En definitiva, s’aconsegueix fer accessible la informació que es dóna a la persona amb discapacitat i, al mateix temps, ser un suport per als professionals de l’àmbit sanitari.

Gràcies a la col·laboració d’entitats, com l’Obra Social de La Caixa,
podem continuar ampliant el nombre de persones beneficiàries
del programa i assegurar el seu benestar.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad