Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

COMPTO AMB VOSALTRES

El projecte Compto amb vosaltres té per objectiu donar sempre resposta davant d’una situació d’urgència, oferint el suport, acompanyament i atenció directa a les persones amb discapacitat que donem suport en les situacions d’urgència que es produeixin fora de l’horari laboral.

Som – Fundació ofereix un servei d’atenció a les persones usuàries de 24 hores els 365 dies de l’any. Per poder portar-ho a terme disposa d’un servei d’urgències que només s’utilitza fora de l’horari laboral i en els assistent-persones-amb-discapacitatsupòsits següents:

  • Fugida / No retorn a la llar
  • Ingrés d’urgències a l’hospital
  • Defunció
  • Qualsevol altra situació de crisi,  imprevist o urgència: pèrdua de claus del domicili, aldarulls amb el veïnat, fuga d’aigua, etc.

Quan la persona no té el suficient grau d’autonomia, no disposa d’un coixí familiar ni de cap xarxa d’ajudes, i té la capacitat modificada judicialment, necessita un suport davant d’una situació d’urgència per tal d’orientar-la, facilitar la comunicació i signar la documentació necessària en representació de la persona. Som – Fundació li ofereix aquest suport i servei.

Si no disposen d’aquest suport i atenció davant situacions d’urgència que faciliti la comunicació i sigui un nexe entre la persona i el professional, tenen més risc de:

  • que les patologies que presenten no es diagnostiquin a temps ni es tractin de manera correcta.
  • no seguir el tractament indicat correctament.
  • que es vulnerin els seus drets
  • no poder realitzar un tràmit legal sense la presència i suport -signatura també- del tutor.

La finalitat del programa és solucionar les incidències que es presentin, respondre de forma efectiva a les necessitats de la persona i acompanyar-la en la presa de decisions.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad