Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

DRET A VOT

dret-a-vot-persones-amb-discapacitat-intel·lectualEl passat dia 7 de novembre, el Ple del Congrés dels Diputats va prendre en consideració l’admissió a tràmit de la Proposició de Llei de la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i garantir així el dret a vot a totes les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o deterioració cognitiva.

Aquesta reforma suposa la supressió dels articles que permeten que, en la sentència de modificació de la capacitat, es privi a les persones del dret a sufragi, proposant, al mateix temps, la supressió amb caràcter retroactiu. Per tant, amb aquesta modificació les persones privades del dret a vot podrien recuperar-ho.

Ara el tràmit de la reforma continua amb la presentació d’esmenes, deliberacions, etc. pel que hem d’esperar a la seva regulació.

En l’actualitat, s’estima que hi ha al voltant de 100.000 persones en l’àmbit estatal que estan privades del seu dret a vot, malgrat que en la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat s’estableix que tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres persones en tots els aspectes de la vida.

Des de Som – Fundació considerem que aquesta reforma promouria la participació en la societat del col·lectiu de persones a les quals donem suport i, al mateix temps, deixaria de vincular-se el procés de modificació de la capacitat amb la privació del dret a sufragi. Un bon començament per aconseguir la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Per ampliar la informació sobre la Proposició de Llei clica aquí

Calidad Plena Inclusión ISO 9001