Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

DRET AL SUFRAGI

Les persones amb discapacitat intel•lectual tenen molts impediments a l’hora de poder participar en la vida política.   Segons les dades contemplades pel Síndic de Greuges,Votacio 4.000 persones majors d’edat no poden exercir el dret de sufragi a Catalunya, a causa de la sentència d’incapacitació que limita la seva capacitat jurídica.   A l’Estat espanyol, s’estima que són 80.000 les que no poden votar per aquesta situació.

La incapacitació és la forma que tenen moltes famílies de protegir les persones amb discapacitat intel•lectual o del desenvolupament en diversos àmbits. A l’Estat espanyol, la sentència d’incapacitació va lligada a la pèrdua del dret al sufragi, malgrat que es tracti d’un dret fonamental de la persona.

Segons la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada l’any 2007 per Espanya, les persones amb discapacitat tenen dret de sufragi en igualtat de condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes.

Des de som – fundació treballem perquè les persones que atenem puguin tenir una vida normalitzada.   Per aquest motiu, defensem el dret de les persones que protegim i dediquem recursos per intentar recuperar el dret a sufragi de les persones que ho van perdre
i ho han demanat prèviament a través del seu referent social.

En aquesta línia, el nostre gabinet jurídic ha aconseguit recentment que tres persones Carme P som fundacio tutelades per la fundació puguin exercir el seu dret a vot en les properes cites electorals: la Carme Piquer,Agustina B som fundacio l’Agustina Bel i el Miquel Felip.

Tots ells estan molt contents i satisfets de poder votar en les pròximes eleccions quan rebin finalment la seva targeta censal.

Al mateix temps, la fundació continua animant i informant les persones que no poden votar perquè coneguin els tràmits que s’han de portar a terme per aconseguir recuperar el dret al sufragi. Estem convençuts que aquesta és la línia que hem de seguir per aconseguir la plena integració en la vida social i política del col•lectiu que protegim.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad