Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA EN SERVEIS SOCIALS (ERESS)

 

L’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS) de Som – Fundació pretén ser un espai en el qual la deliberació sobre diferents problemàtiques ètiques pugui aportar un assessorament que ajudi a qualsevol persona vinculada a l’entitat a resoldre qüestions i dubtes de caràcter ètic del dia a dia, relacionades amb l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat o del desenvolupament. Un espai on reprendre l’art de dialogar i on totes les persones implicades tinguin escolta i representativitat; un espai consultiu, interdisciplinari i multidisciplinari, que estableixi recomanacions en els temes de debat.

 

QUI EN FORMA PART?

La fundació ha creat un equip multidisciplinari de treball amb formació en ètica, en el qual es veuen representades diverses àrees de l’entitat, i que està integrat per tres professionals de l’àrea social, un professional de l’àrea jurídica, un professional de l’àrea comptable i un patró.

 

QUÈ FA?

Les funcions de l’equip de l’ERESS són:

 • Assessorar davant situacions que generin un conflicte ètic a persones ateses, famílies, persones voluntàries i òrgans directius.
 • Fomentar i difondre bones practiques i guies d’actuació que ajudin a garantir el respecte per la dignitat de les persones en situacions de conflicte i l’exercici efectiu dels drets de les persones amb discapacitat.
 • Promoure la sensibilització en valors ètics a les entitats i també als ciutadans.
 • Millorar la formació de les persones professionals en temes ètics.

 

COM FER ARRIBAR UNA CONSULTA?

Les persones interessades poden enviar les seves consultes sobre qüestions de caràcter ètic en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, a través de:

 • Mail a etica@somfundacio.org, indicant

  – Nom i cognoms de la persona interessada, data i entitat a la qual pertany
  – Resum de la situació concreta que genera la consulta
  – Pregunta o qüestió que es planteja

 • Correu postal a ERESS Som – Fundació, c/Sant Fructuós 12, baixos, 08004 Barcelona.
  En aquest cas, s’ha d’incloure les mateixes dades que s’indiquen en l’enviament per mail.

 

Codi-etic

 

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad