Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

ESTABLINT ACORDS

Actualment, la fundació atén 631 persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen diferents tipus de suports per garantir la cobertura de les seves necessitats i millorar la seva qualitat de vida. Hi ha un grup de persones usuàries que, tot i tenint família, reben el suport de la fundació en la presa de decisions. És el cas d’en Sergi C. 

planificant-futur-persones-amb-discapacitat-intel·lectualLa Carme i en Jose Antonio, pares d’en Sergi C., es reuneixen cada trimestre amb l’equip de suport del seu fill, l’Ana Masanas i l’Ares Roca. L’objectiu d’aquestes trobades és valorar conjuntament amb en Sergi com ha anat el període i avaluar els canvis o adaptacions que s’han de dur a terme per fer realitat el seu projecte de vida.

En Sergi té molt clar què vol i porta una llista preparada amb la relació dels temes que vol resoldre o activitats que li agradaria fer per poder comentar-ho amb els seus pares i l’equip de suport. “Així és més fàcil arribar a acords i no se m’oblida res”, comenta.

atenció-persones-amb-discapacitat-intel·lectualLa reunió també pretén plantejar els assumptes que més els inquieten i compartir tots els punts de vista dels assistents perquè, al final, tots ells formen un equip que vetllen pel benestar d’en Sergi.

La Carme ens indicava que, en algunes ocasions, “no és fàcil ser mare d’un fill amb discapacitat i la fundació l’ajuda a gestionar les situacions més complexes”.

Durant la trobada, els pares d’en Sergi van destacar que des de que compten amb l’ajuda de Som – Fundació estan més tranquils perquè si necessiten resoldre alguna qüestió, poden contactar directament amb l’equip de suport que atén el seu fill. També van proposar que des de la fundació s’organitzés algun acte amb altres famílies per compartir experiències i informació sobre l’àmbit de la discapacitat. D’aquesta forma es podria posar en comú els temes que més els preocupen i, sobretot, valorar conjuntament alternatives i solucions.

Moltes gràcies per compartir la vostre experiència amb nosaltres!

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad