Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ

Pautes d'actuació persones amb discapacitat intel·lectualEls professionals de les àrees Social i Jurídica de som – fundació van assistir al curs de “Prevenció i pautes d’actuació en casos d’abús a persones amb discapacitat intel·lectual” que es va impartir formació-suport-persones-amb-discapacitat-intel·lectualal Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” durant els dies 11 i 12 de novembre.

L’objectiu del curs era dotar als assistents de les eines necessàries per desplegar una intervenció professional davant d’una sospita o una evidència d’abús a una persona amb discapacitat intel·lectual.

Els docents van aportar un important nombre de casos pràctics que van permetre conèixer un ampli ventall de casuístiques en l’àmbit de l’abús a persones amb discapacitat.  Al mateix temps es van dur a terme interessants discussions sobre els temes proposats.

El curs va ser impartit per professionals especialitzats en el treball amb persones amb discapacitat intel·lectual víctima d’algun tipus d’abús, de la Fundació Carmen Pardo Valcarce.

A banda dels casos pràctics que es varen presentar, es va aprofundir també en els aspectes teòrics amb l’objectiu de facilitar informació i eines que ajudin els professionals a detectar més fàcilment aquest tipus de situacions:

  • Mesures necessàries per prevenir l’abús des de les institucions i des de la família.
  • Marc de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides.
  • Proposta d’adaptació dels procediments policials i judicials.
  • Figura del “facilitador” com a principal suport a la víctima i als agents judicials.
  • Procediment d’actuació davant una sospita d’abús o una revelació d’abús.
  • Suports que s’han d’oferir a la víctima en la denúncia i durant el procés judicial.

Els assistents de som – fundació destaquen el valuós contingut que ha proporcionat aquesta formació per poder atendre situacions d’abús de persones amb discapacitat intel·lectual. Tant els casos pràctics com la metodologia de treball proposada per l’entitat formadora ha estat clau per poder dotar-los de noves eines d’intervenció davant de casos que, sovint, els fan replantejar la tasca de responsabilitat legal.

Els professionals indiquen que ha estat una formació molt útil perquè els ha donat noves reflexions i protocols d’actuació que seran extensibles a la seva tasca diària.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad