Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

informacio-assessorarent-persones-tutelades

Som – Fundació informa i orienta persones que tenen un familiar amb discapacitat intel·lectual o professionals d’entitats sobre el procés de modificació de la capacitat, així com en temes relacionats amb la tutela, delació testamentària, patrimoni protegit, testament, etc.

La finalitat d’aquest servei és oferir les opcions que ajudaran les famílies a fer una idònia previsió de futur del seu familiar, assegurant-li la protecció i suports necessaris per quan elles ja no hi siguin.

La fundació ofereix de forma gratuïta:

  • Informació, orientació i ajuda a les famílies, amb persones amb discapacitat intel·lectual o desenvolupament a càrrec seu, sobre la forma d’iniciar i tramitar el procés de modificació judicial de la capacitat i el nomenament d’un tutor.
  • Seguiment dels compromisos adquirits amb les famílies, coordinant-nos amb l’Administració i amb les entitats privades, per tal d’evitar situacions de risc.
  • Assessorament als tutors actuals sobre les seves obligacions.
  • Assessorament jurídic en temes relacionats amb testament i patrimoni.
  • Informació i orientació a les famílies sobre els tràmits i les sol·licituds per accedir a ajuts.

La fundació participa en xerrades i jornades adreçades a famílies i/o professionals d’altres entitats per compartir informació sobre el procés de modificació de la capacitat jurídica i sobre els suports que realitzen les entitats tutelars. També oferim xerrades sobre aquests temes a entitats i grups de famílies que així ho sol·liciten.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad