Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

INFORMANT-NOS PER VOTAR

Amb motiu de la reforma de la Llei orgànica de Règim Electoral General (LOREG), la fundació realitzarà tres dinàmiques amb persones usuàries dels equips de suport de Lleida, Girona i Barcelona durant el període de març a maig. L’objectiu de les sessions és dret-a-vot-Girona facilitar-los informació rellevant sobre les pròximes cites electorals i valorar els possibles suports que necessitaran per a exercir el seu dret a vot.

El dia 4 de març es va realitzar la primera sessió amb la participació d’en Fran C., en Miguel Angel B., la Sonia E., en Víctor P., persones a qui l’equip de Girona dóna suport, i la Montse S., persona usuària dret-a-sufragide la fundació, que va col·laborar amb en Raúl Olivera, coordinador de l’àrea social, i amb l’Eugènia Muñoz, responsable de comunicació, en la dinamització de la trobada. La dinàmica es va dur a terme a les oficines de l’entitat.

La reunió va començar amb la valoració de la reforma sobre la LOREG, que ha permès recuperar el dret a vot a les persones amb discapacitat intel·lectual que no podien exercir-lo per haver-se modificat la seva capacitat jurídica. Alguns dels assistents havien pogut votar en el passat, però van deixar de fer-ho quan els van incapacitar judicialment. Per tant, ara estan molt satisfets de recuperar aquest dret i poder “escollir al partit que més els representi”.

Posteriorment, el grup va plantejar alguns dubtes sobre les diferències entre les pròximes cites electorals que la Montse S. va resoldre explicant-los les característiques més significatives de cadascuna de les properes cites electorals. Al mateix temps s’anaven esmentant les possibles alternatives polítiques i entre tots anaven responent els dubtes que anaven sorgint.

Un altre tema que es va tractar, i que preocupava especialment els assistents, era el procediment per poder votar. Els vam informar que els enviaran una targeta censal on s’indicarà el col·legi electoral i, només en cas que no la rebessin, haurien d’anar al seu ajuntament per a realitzar la corresponent reclamació.

També es va parlar del dia de les eleccions: què han de tenir en compte a l’hora de votar, quin documents han de portar, horari, elecció de les paperetes, cabina de vot, …. i del possible suport de la fundació que poden necessitar per a exercir el seu dret a vot.

Durant tota la sessió vam tenir de suport la documentació de lectura fàcil, disponible a la web de Plena Inclusión. Amb aquesta eina vam facilitar la comprensió del tema tractat.

La sessió va ser molt participativa i el grup la va valorar de forma molt positiva perquè ha solucionat els dubtes que tenien.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad