Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

JORNADES ÀREA SOCIAL

Durant els dies 18 i 19 d’octubre s’han celebrat les XIV Jornades de l’Àrea Social, organitzades per la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), a les quals van assistir al voltant de 40 professionals de les diverses entitats tutelars associades.

pla-suport-persones-discapacitat-intel·lectualEl tema central d’aquestes jornades era generar un debat sobre el Pla de Vida i el Pla Individualitzat de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual.

La Margui Grau, responsable de l’àrea social, en Raúl Olivera, coordinador de l’àrea social, i l’Estefanía González, referent de tutela, van exposar als assistents el model de som – fundació, que es basa en el fet de detectar les necessitats de les persones a les quals protegim i crear un pla personalitzat de suport amb la finalitat de:

  • Millorar el seu apoderament per a la presa de decisions o per a la cerca de noves oportunitats
  • Aconseguir assolir les seves fites personals
  • Millorar la seva qualitat de vida
  • Acompanyar la persona a prendre consciència de la seva vida i dels seus desitjos, així com de la seva realitat per poder fer front als reptes personals que es plantegi.

Actualment, els Plans Individualitzats de som – fundació es valoren periòdicament amb la persona a qui donem suport amb la finalitat d’adequar-los a les necessitats de l’interessat i garantir que es facin realitat els seus plans de vida.

Els assistents a les jornades també van abordar altres temes relacionats amb l’activitat diària de les entitats, així com el Model de Tutela de l’Associació.

En definitiva, aquestes jornades van ajudar al fet que els professionals de l’àrea social compartissin les experiències i les bones pràctiques que s’estan duent a terme en les seves fundacions.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad