Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

La Pretutela

pretutela

“la familia necessita informació, tots necessitem conèixer-nos”

Informació i assessorament a famílies de persones amb discapacitat intel·lectual sobre la incapacitació i la tutela, els seus procediments i les disposicions testamentàries.

El programa de pretutela de família va dirigit a aquelles famílies que han decidit i formalitzat en el testament que, en un futur, Som – Fundació serà la tutora del seu familiar, amb la capacitat modificada judicialment. Les activitats que s’organitzen van encaminades a fomentar el coneixement mutu entre Som – Fundació i la persona pretutelada i la seva família.

La relació que s’estableix entre la família i SOM – FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR, un cop els pares han designat en el seu testament que Som – Fundació  serà el tutor del seu fill, és molt important per promoure un vincle de coneixement mutu.

En aquest àmbit pretutelar es persegueixen els objectius següents:

 • Disposar del màxim d’informació i tota la documentació possible de la persona que es tutelarà per quan arribi el moment d’acceptar la tutela.
 • Agilitzar de manera eficient tots els tràmits que els puguin ajudar a gestionar els recursos i les prestacions als quals pot tenir dret la persona que es tutelarà.
 • Donar a conèixer a les famílies el mètode de treball de Som – Fundació  perquè se sentin tranquils i sàpiguen a qui han dipositat la seva confiança.
 • Apropar al pretutelat de manera progressiva a Som – Fundació creant una relació que li aporti seguretat sobre el seu futur i recolzament en el moment de perdre els seus pares o altres tutors.
 • Planificar conjuntament amb la família i la persona pretutelada el seu futur, a partir de les seves dificultats i de les necessitats de recolzament.
 • Estar al costat de les famílies oferint informació i assessorament sobre els recursos i les prestacions als quals poden tenir dret i sobre aspectes patrimonials i testamentaris. El mètode de treball amb les famílies i la persona que es pretutela consisteix en:
 • Entrevistes personals i visites domiciliàries.
 • Seguiment telefònic periòdic.
 • Reunions informatives i lúdiques.
 • Enviament a les famílies de la memòria anual de Som – Fundació  i de tot tipus d’informació que els pugui ser d’interès.
 • Coordinació amb els professionals dels recursos especialitzats i d’atenció primària, quan se sol·liciti o es consideri necessari.
 • En casos puntuals, s’acompanya la família i la persona que es tutelarà en els tràmits i gestions que calguin.
Calidad Plena Inclusión ISO 9001