Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

MEMÒRIES D’ACTIVITAT

 

A continuació trobaràs les memòries d’activitat dels últims tres anys on es destaquen les xifres i els fets més significatius que s’han portat a terme durant cada període.

memoria-activitat-2017

memòria-activitat-2018

memòria-activitat-2019
Botó memòria d'activitats

 

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad