Organització de Som Fundació

Patronat

Composició de la Junta del Patronat

Pere Grau Buldú

Vicepresident
Sr. Pere Grau Buldú

Josep Tresserras Basela

Secretari (no patró)
Sr. Josep Tresserras Basela

Equip Directiu

Formen part de l’equip directiu:

Director – Gerent Sr. Josep Tresserras Basela
Es va incorporar a l’entitat l’any 1991
Adjunt a Gerència Sr. Albert Rodríguez Fernàndez
Es va incorporar a l’entitat l’any 2007
Responsable RRHH Sra. Laura Aguilera Ferrer
Es va incorporar a l’entitat l’any 2010
Responsable Àrea Administrativa Sra. Susana Font Torrent
Es va incorporar a l’entitat l’any 2017
Responsable Àrea Jurídica Sr. Antonio Manuel Ferrer Lorenzo
Es va incorporar a l’entitat l’any 2007
Responsable Àrea Social Sr. Juan Manuel Martín Pila
Es va incorporar a l’entitat l’any 2022
Responsable Àrea Comptable Sr. Ramon Remiro García
Es va incorporar a l’entitat l’any 2017

Organigrama

L’organigrama de Som – Fundació és el següent: