Organització

Patronat

Composició de la Junta del Patronat

Carles Dalmau

Vicepresident 2n
Sr. Carles Dalmau Ausàs

Secretari (no patró)
Sr. Josep Tresserras Basela

Equip Directiu

Formen part de l’equip directiu:

Director – Gerent Sr. Josep Tresserras Basela
Es va incorporar a l’entitat l’any 1991
Adjunt a Gerència Sr. Albert Rodríguez Fernàndez
Es va incorporar a l’entitat l’any 2007
Responsable RRHH Sra. Laura Aguilera Ferrer
Es va incorporar a l’entitat l’any 2010
Responsable Àrea Administrativa Sra. Susana Font Torrent
Es va incorporar a l’entitat l’any 2017
Responsable Àrea Jurídica Sr. Antonio Manuel Ferrer Lorenzo
Es va incorporar a l’entitat l’any 2007
Responsable Àrea Social Sra. Margarita Grau Juan
Es va incorporar a l’entitat l’any 1998
Responsable Àrea Comptable Sr. Ramon Remiro García
Es va incorporar a l’entitat l’any 2017

Organigrama

L’organigrama de Som – Fundació és el següent: