Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

Planificació de Futur

pretutela

“la familia necessita informació, tothom necessitem conèixer-nos”

 

El programa de Planificació de Futur va dirigit a aquelles famílies que han decidit i formalitzat en el seu testament que, en un futur, Som – Fundació sigui la tutora del seu familiar, amb la capacitat modificada judicialment, així com per atendre a persones amb situació de desprotecció que se’ns deriven des de les diferents administracions, entitats, jutjats …. abans de ser la fundació la tutora.

Les activitats que s’organitzen van encaminades a fomentar el coneixement mutu entre Som – Fundació i la persona a qui donarem suport en el futur i la seva família.

Per una banda, el programa contempla el seguiment, les activitats i la relació que s’estableix entre l’entitat i la família o bé, si no hi ha família, entre els serveis que atenen la persona i, d’altra banda, es crea una relació amb la persona amb discapacitat a qui donarem suport en el futur. D’aquesta forma, es genera un vincle i coneixement mutu, alhora que es realitza un acompanyament i un suport a la presa de decisions, oferint-los la seguretat i confiança de cara al futur.

El Programa de Planificació de Futur contempla els objectius següents:

 • Disposar del màxim d’informació i tota la documentació possible de la persona a qui donarem suport per quan arribi el moment d’acceptar el càrrec tutelar.
 • Agilitzar de manera eficient tots els tràmits que puguin ajudar a la família a gestionar els recursos i les prestacions als quals pot tenir dret la persona a qui donarem suport.
 • Donar a conèixer a les famílies el mètode de treball de Som – Fundació  perquè se sentin tranquils i sàpiguen a qui han dipositat la seva confiança.
 • Apropar la persona a qui donarem suport de manera progressiva a Som – Fundació creant una relació que li aporti seguretat sobre el seu futur i recolzament en el moment de perdre els seus familiars o altres tutors.
 • Planificar conjuntament amb la família i la persona a qui donarem suport el seu futur, a partir de la seva situació i de les necessitats de recolzament.
 • Estar al costat de les famílies oferint informació i assessorament sobre els recursos i les prestacions als quals poden tenir dret i sobre aspectes patrimonials i testamentaris.
  El mètode de treball amb les famílies i la persona a qui donarem suport consisteix en:
   • Entrevistes personals i visites domiciliàries.
   • Seguiment telefònic periòdic.
   • Reunions informatives i lúdiques.
   • Enviament a les famílies de la memòria anual de Som – Fundació, de la publicació mensual Coses Nostres i de tot tipus d’informació que els pugui ser d’interès.
   • Coordinació amb els professionals dels recursos especialitzats i d’atenció primària, quan se sol·liciti o es consideri necessari.
   • En casos puntuals, s’acompanya la família i la persona a qui donarem suport en els tràmits i gestions que calguin.
Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad