Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

PROCÉS DE QUALITAT PLENA INCLUSIÓ

En el procés de millora contínua del nostre servei i de la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades, a som – fundació vam iniciar ja fa més d’un any el procés d’implantació de la Qualitat Plena Inclusió, en l’etapa 2, la de desplegament.

Els principis de la Qualitat Plena Inclusió són els següents:

  • El valor de la persona està per sobre del seu perfil de capacitat i limitació
  • Qualsevol persona pot progressar, permanentment, si té els suports adequats
  • L’entorn de la persona té un paper essencial
  • La família és la base de la inclusió social de la persona
  • La persona ha de ser agent essencial en la construcció del seu destí i en la planificació del seu futur

FEAPS defineix el seu procés de qualitat a partir de la interacció de 3 components essencials:

  • La qualitat de vida, es basa en les 8 dimensions de qualitat de vida de Schalock i Verdugo: benestar emocional, Feapsdesenvolupament personal, relacions interpersonals, benestar físic, benestar material, autodeterminació, inclusió i drets.
  • La qualitat en la gestió, es basa en els 8 principis de la qualitat total: lideratge, orientació al client, orientació als resultats, desenvolupament de persones, millorar contínuament, desenvolupament d’aliances, gestió per processos i responsabilitat social.
  • El compromís ètic, es basa en el dret de les persones a una vida digna, una vida de qualitat i a la plena ciutadania.

Per començar es va crear l’Equip d’Autoavaluació, format per 4 persones tutelades, 1 patró, 1 voluntari i 5 treballadores. Tots els membres van rebre formació sobre qualitat i sobre l’instrument d’avaluació de Plena Inclusió, abans d’iniciar el procés.

Durant aquest temps, han realitzat diverses reunions periòdiques que els han permès escoltar, reflexionar, debatre, participar, treballar i, sobretot, consensuar les decisions preses entre tots els membres de l’equip.

El primer eix treballat ha estat el de Qualitat de Vida, tractant aspectes molt diversos com poden ser la gestió de la tutela, la comunicació, els amics, els companys de pis, la parella, la família, els voluntaris, les dificultats professionals, la resolució de conflictes, les relacions amb les entitats prestadores de serveis, els canvis de professionals, les frustracions, els suports necessaris per a la seva vida diària, l’administració de diners, els drets, els deures, etc.  Per a cada tema, han elaborat unes fitxes a on han deixat constància del que es fa / té / aconsegueix, del que no es fa / té / aconsegueix i del que hauríem de millorar a la nostra entitat.

Aprofitem per agrair a tot l’Equip d’Autoavaluació de Plena Inclusió la implicació i l’interès demostrat en aquest projecte, i els animem a continuar treballant. Gràcies Rebeca Casasola, Josep Codinach, Jordi Costa, Constancio Enciso, Cande Infante, Raquel Hidalgo, Rosa Padilla, Àngel Ruiz, Montse Solanilla, Fernando Valero i Laura Aguilera. GRÀCIES A TOTES I TOTS!!!

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad