Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

QUALITAT

Som – Fundació té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat amb l’objectiu de millorar i optimitzar els processos de l’organització per garantir l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.

L’entitat ha establert un conjunt de normes basat en la Norma ISO 9001:2015 per tal de planificar, executar i controlar les activitats necessàries per al desenvolupament de la nostra missió.

La política de qualitat expressa el nostre compromís d’implantar un sistema de gestió de la qualitat buscant sempre el màxim rigor, la transparència i la millora contínua del servei amb la participació activa del personal de la fundació, mitjançant el treball en equip interdisciplinar.

 

          política-qualitat-gestió-processos              certificat-qualitat-iso-            qualitat-despliegue-plena-inclusión

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad