Compto amb vosaltres

El projecte Compto amb vosaltres
té per objectiu donar suport
a les persones que atenem
en situacions d’urgència
fora de l’horari laboral.

Aquest acompanyament es pot demanar
tots els dies de l’any
durant les 24 hores
en els casos següents:

  • Fugida o no tornada a la llar.
  • Ingrés d’urgències a l’hospital.
  • Defunció.
  • Situacions de crisi, imprevistos o urgències.

Exemples:
Pèrdua de les claus de casa.
Fuga d’aigua al pis.
Conflictes greus amb els veïns.

Som – Fundació ofereix aquest suport
a les persones que no tenen el suficient grau d’autonomia,
que no disposen d’ajuda de la família
ni de cap xarxa d’ajudes.

Aquestes persones necessiten ajuda davant d’una emergència
per orientar-les,
facilitar la comunicació
i signar la documentació necessària.

Si no es disposa d’aquest suport
que millora la comunicació entre la persona
i les professionals que l’atenen en la urgència,
es poden donar els següents riscos:

  • Diagnòstic erroni i fora de temps de les seves patologies.
  • No seguir correctament el tractament indicat.
  • No poder realitzar un tràmit legal al qual té dret.
  • Vulneració dels seus drets.

Vulneració

Quan no es respecten els drets
que tenim totes les persones