#JoTbPuc

#JoTbPuc és un programa de voluntariat inclusiu
destinat a les persones amb discapacitat intel·lectual
a qui la fundació dona suport.
El programa impulsa el seu dret de participar
en la vida comunitària,
com a via per a la seva integració social
canviant el seu paper
ja que son les persones amb discapacitat intel·lectual
les que donen suport
enlloc de rebre’l.

Inclusiu
Que integra a qualsevol persona
en la vida de la comunitat
amb la resta de persones,
sense importar el seu origen,
professió,
situació econòmica
o el seu pensament.

El voluntariat inclusiu #JoTbPuc
neix amb l’ objectiu d’apoderar de manera diferent
les persones amb discapacitat intel·lectual.

La Marta Devesa és la responsable del Programa de Voluntariat
on participen professionals de les diferents àrees de la fundació.

Apoderar
Donar eines a la persona
per augmentar la seva fortalesa.

Es realitza un treball de col·laboració amb altres entitats
que permet promoure valors socials
com el respecte
la tolerància,
i la justícia.

Totes les participants fan una valoració molt positiva,
sobretot per part de les persones voluntàries
que destaquen els següents aspectes:

 • Sentir-se bé fent alguna cosa que els hi agrada.
 • Poder ajudar
  i ser útils en les activitats.
 • Formar part d’un equip de persones sense discapacitat intel·lectual.
 • Que es valorin les seves capacitats.

El programa també suma un valor
a les entitats que acullen persones amb diferents capacitats
en els seus equips ja que:

 • Fomenten la integració de les persones amb discapacitat
  a través del voluntariat.
 • Creen noves activitats
  i es tracten punts de vista més enriquidors
  per la seva entitat..
 • Aconsegueix que altres persones i grups
  coneguin i mostrin interès
  pels drets i les capacitats
  de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  S’ aconseguir que no es tingui un pensament negatiu
  de les persones amb discapacitat
  abans de tractar amb elles.

Si vols saber més coses
sobre el voluntariat inclusiu
clica sobre:

Formació voluntariat inclusiu

Jornades voluntariat inclusiu

Premi Lluís Martí de voluntariat inclusiu

Premi de Voluntariat de la Generalitat

Tolerància
Respecte a les opinions
de les altres persones
diferents a les nostres.