Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS

EEA Margarita, entitat prestadora de serveis d’Atenes que forma part de l’Associació Europea de proveïdors de serveis per a persones amb discapacitat (EASPD), estava interessada a conèixer la tasca de suports a la presa de decisions que es realitzen a altres entitats membres.

suport-presa-decisions-convencióEn Raul Olivera, de Som – Fundació, en Ferran Blanco i en Pep Sole de la Fundació Support Girona, com a membres de l’EASPD Lighthouse Network, van ser els encarregats d’organitzar i participar en una jornada que es va celebrar a l’entitat grega durant els dies 16 i 17 de setembre.

La finalitat de la jornada era fomentar l’intercanvi d’informació i experiències entre professionals, famílies de persones amb discapacitat i les mateixes persones usuàries.

En Pep Sole va iniciar la sessió amb una presentació sobre els temes més rellevants relacionats amb la presa de decisions amb suports que contempla la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, adreçada a professionals de l’àmbit de la discapacitat. Al mateix temps, va indicar els canvis que s’hauran d’implementar en les entitats per adaptar-se als principis que s’estableixen en la normativa i que facilitaran la inclusió real de les persones amb discapacitat en la societat.

En Ferran Blanco i en Raul Olivera van explicar els models a la presa de decisions que es porten a terme en les nostres entitats a professionals i a persones usuàries de la fundació EEA Margarita, i va destacar alguns dels riscos que s’han d’assolir des de:

  • la mateixa entitat, per fugir del proteccionisme a la persona
  • els professionals i les famílies, que han d’adoptar un canvi de rol que permeti a les persones amb discapacitat la possibilitat i el dret a equivocar-se.

Al mateix temps, van destacar que hem de ser capaços de crear un equilibri entre proteccionisme i abuso i/o abandonament per garantir la qualitat de vida de les persones usuàries.

A més de les recomanacions, es van detallar les eines i els mecanismes que es porten a terme a les nostres entitats per afavorir la presa suport-persones-discapacitat-intel·lectualde decisions de les persones a qui donem suport, com ara, plans de treball personalitzats i accessibles, informe de la situació econòmica en lectura fàcil, etc.

La jornada va acabar amb un taller dirigit a les famílies de persones amb discapacitat que havien de reflexionar davant casos pràctics i reals sobre el suport a la presa de decisions, aplicant la normativa de la Convenció i les recomanacions rebudes per part dels dinamitzadors. D’aquesta forma es pretenia posar en comú el que s’havia aprés i conscienciar les famílies sobre la necessitat d’evitar la sobreprotecció per adaptar-se al model de suports.

Van ser uns tallers molt participatius que van evidenciar la importància de compartir coneixements i bones pràctiques entre professionals, famílies i persones usuàries per avançar en la implementació del model de suports a la presa de decisions de les persones amb discapacitat.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad