Tag Archives: formació professionals

CONGRÉS D’ENTITATS AESS DINCAT

L’Albert Rodríguez i la Laura Aguilera, adjunt a gerència i responsable de recursos humans de som – fundació respectivament, van assistir al Congrés d’Entitats AESS Dincat El món canvia, i tu? que va tenir lloc els dies 21 i 22 Participacio-AESSd’octubre. Aquest congrés pretenia afavorir la col·laboració entre les entitats associades a l’AESS Dincat i encetar projectes
orientats a la millora de la gestió
d’aquestes, així com promoure la innovació i el canvi.

Ens trobem davant d’un nou paradigma, social i econòmic, en el qual l’economia social no lucrativa té un paper molt rellevant a jugar, com a generadora d’ocupació estable, de noves oportunitats i motor de cohesió social.

Aquests canvis comporten la necessitat d’una transformació i capacitat d’adaptació constant de les entitats i una gestió eficaç i eficient dels recursos existents, que redundarà en una atenció de més qualitat cap a les persones que acompanyem durant tot el seu procés vital.

El congrés va girar entorn del canvi, i es van plantejar qüestions com: què està canviant, cap a on va el món, com ens afecta, quins canvis s’estan produint al nostre sector o què hem de canviar les entitats per adaptar-nos a aquest nou entorn.

Durant els dos dies del congrés es van realitzar diverses conferències plenàries, tallers grupals, presentacions d’experiències de canvi d’algunes de les entitats associades i taller vivencials, indoor i outdoor, en col·laboració amb l’escola de negocis d’EADA i d’altres professors, professionals i ponents experts en diferents àmbits.