Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

TRANSPARÈNCIA

Som – Fundació desenvolupa la seva activitat amb eficàcia, responsabilitat i amb el compromís d’oferir el servei més òptim a les persones amb discapacitat intel·lectual a les quals dóna suport.

L’entitat gestiona els recursos de forma eficient i transparent, facilitant la informació als òrgans pertinents per tal que la societat pugui tenir plena garantia de la tasca realitzada.

En els següents apartats es facilita l’accés als documents relacionats amb la informació organitzativa, econòmica i pressupostària de Som – Fundació.

Informació organitzativa

→ Activitats de l’entitat

        → Balanç Social

Informe de govern corporatiu

        → Patronat

Equip directiu

Organigrama de l’entitat

→ Dades de contacte

 

Informació econòmica i pressupostària

Pressupost de l’any en curs

Subvencions públiques concedides de l’any en curs

Comptes anuals

Informe d’Auditoria

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

 

Programa de prevenció de delictes

→ Codi de conducta

Política de conflicte d’interessos

→ Codi de conducta inversions

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad