Categories: FundacióPublished On: 17 de desembre de 2020

 

La comptabilitat social planteja que tota activitat o empresa interacciona amb el seu entorn i genera un impacte social, econòmic i ambiental. Al mateix temps, destaca que les entitats del Tercer Sector se centren a determinar el seu impacte social, però sense quantificar-ho, aspecte que infravalora la nostra aportació a la societat.

Davant d’aquesta circumstància, Som – Fundació realitza un estudi anual per determinar el valor social que genera amb la seva activitat de suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat intel·lectual residents a Catalunya.

Valor-socialS’ha elaborat l’informe de 2019, seguint una metodologia que combina l’anàlisi qualitativa i quantitativa per calcular el valor que Som – Fundació aporta al conjunt dels seus grups d’interès. D’aquesta forma, es monetitza l’impacte social de l’activitat, i es genera un indicador mesurable que podem gestionar per identificar les àrees més valorades pels nostres grups d’interès i els aspectes on ens hem de focalitzar per seguir millorant la nostra tasca.

Segons el resultat de l’estudi, per cada euro que Som – Fundació ha destinat a la seva activitat durant 2019, ha generat 6,27 € de retorn econòmic i social pels seus agents d’interès. Al mateix temps, l’entitat ha estat capaç de generar 15,44 € per cada euro de valor-social-entitat-suport-persones-discapacitatfinançament públic que ha dedicat al suport de persones amb discapacitat. En definitiva, la fundació ha generat un valor social de 27.337.523 € l’any 2019.

Si analitzem l’evolució comparativa del període 2018 a 2019, observem que s’ha produït un creixement del 6,85% a les variables que es relacionen directament amb les persones usuàries. D’altra banda, els professionals i les persones voluntàries són el grup d’interès que han experimentat un major increment percentual, situant-se al 10,48%.

Davant d’aquests resultats, és evident que la quantificació del valor social ajuda a les entitats a fer visible l’impacte de la seva activitat en la societat i, al mateix temps, permet detectar els aspectes més valorats pels grups d’interès perquè la fundació continuï millorant.

Compartir