Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

VALOR SOCIAL

La comptabilitat social planteja que tota activitat o empresa interacciona amb el seu entorn i genera un impacte social, econòmic i ambiental. Al mateix temps, destaca que les entitats del Tercer Sector se centren a determinar el seu impacte social, però sense quantificar-ho, aspecte que infravalora la nostra aportació a la societat.

Davant d’aquesta circumstància, Som – Fundació va considerar rellevant realitzar un estudi per determinar el valor social que genera amb la seva activitat de suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat intel·lectual residents a Catalunya.

Valor-socialS’han elaborat els informes de 2016 i 2018, amb la col·laboració de GEAccounting i de Roots for Sustainability, seguint una metodologia que combina l’anàlisi qualitativa i quantitativa per calcular el valor que Som – Fundació aporta al conjunt dels seus grups d’interès. D’aquesta forma, es monetitza l’impacte social de l’activitat, i es genera un indicador mesurable que podem gestionar per identificar les àrees més valorades pels nostres grups d’interès i els aspectes on ens hem de focalitzar per seguir millorant la nostra tasca.

Segons el resultat de l’estudi, per cada euro que Som – Fundació ha destinat a la seva activitat durant 2018, ha generat 6,74 € de retorn econòmic i social pels seus agents d’interès. Al mateix temps, l’entitat ha estat capaç de generar 15,24 € per cada Valor-social-comparatiueuro de finançament públic que ha dedicat al suport de persones amb discapacitat. En definitiva, la fundació ha generat un valor social de 25.593.736 € l’any 2018.

Si analitzem l’evolució comparativa del període 2016 a 2018, observem que s’ha produït un creixement del 8,08% a les variables que es relacionen directament amb les persones usuàries. D’altra banda, els professionals i les persones voluntàries són el grup d’interès que han experimentat un major increment percentual, situant-se al 41,53%.

Davant d’aquests resultats, és evident que la quantificació del valor social ajuda a les entitats a fer visible l’impacte de la seva activitat en la societat i, al mateix temps, permet detectar els aspectes més valorats pels grups d’interès perquè la fundació continuï millorant.

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad